V2004-15 – Monterkjeden AS – dispensasjon for maksimalpriser og felles anbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.04.2004

Monter AS og kjedemedlemmene i Montér innvilges dispensasjon fra konkurranselovens § 3-1 første ledd til å innføre felles maksimalpriser på leveranser i tilknytning til samarbeidet i Montér. Monter AS og kjedemedlemmene i Montér innvilges dispensasjon fra konkurranselovens § 3-2 første ledd til inngi felles anbud på leveranser i tilknytning til samarbeidet i Montér. Dispensasjonen gis på vilkår at man i anbud eller tilbud gjør oppmerksom på hvem som samarbeider og hva samarbeidet går ut på.