V2004-22 – Norsk Logopedlag – dispensasjon fra Konkurranseloven for utarbeidelse og utgivelse av veiledende honorartakster for behandling og undervisning hos logoped

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.04.2004

I brev av 21. januar 2004 sendte tilsynet en påminnelse til Norsk Logopedlag (NLL) om at deres dispensasjon fra konkurranseloven § 3-4, jf. § 3-1 til å utarbeide og utgi veiledende honorartakster for logopedisk behandling og undervisning utløp 20. februar 2004. Tilsynet fikk tilsendt ny dispensasjonssøknad i brev av 11. februar 2004.

Norsk Logopedlag gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-4, jf. § 3-1 første ledd

til å utarbeide og utgi veiledende honorartakster for logopedisk behandling og

undervisning. Dispensasjonen gis på vilkår av at takstene tydelig angis som

veiledende.