V2004-23 – Norengros – dispensasjon for samarbeid om maksimalpriser, anbud og markedsdeling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.04.2004

Norengros fikk i brev av 8. oktober 1999 dispensasjon fra krrl. §§ 3-1 første ledd, 3-2 og 3-3 første ledd, slik at Norengros aksjonærer fikk samarbeide om priser og anbud og fastsette markedsdeling.

Norengros AS og medlemsbedriftene gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1

første ledd til å samarbeide om felles markedsføringstiltak, bruk av felles veiledende

priser og felles tilbudskampanjer. Det stilles som vilkår for dispensasjonen at

medlemmene skal stå fritt til å senke prisen utover det avtalen eller ordningen tilsier.

Norengros AS og medlemsbedriftene gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-2 til å

samarbeide om anbud til store landsdekkende kunder. Dispensasjonen fra

konkurranseloven § 3-2 gjelder kun ved salg til kunder der distribusjon gjennom to

eller flere av medlemsbedriftene er en forutsetning for å vinne frem i konkurranse

med andre leverandører.

Norengros AS og medlemsbedriftene gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-3 til å

foreta markedsdeling ved å tildele medlemmene forretningssteder og/eller

driftskonsepter (produktområder).