V2004-25 – Tekstil Partner Nor AS – innvilgelse av søknad om dispensasjon fra Konkurranseloven for prissamarbeid

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.04.2004

Vaskerier tilknyttet Tekstil Partner Nor AS innvilges dispensasjon i medhold av

konkurranseloven § 3-9 bokstav a fra konkurranseloven § 3-1 slik at de kan

samarbeide om pris på renhold og utleie av flate tekstiler i forbindelse med nasjonale

storkundeavtaler.