V2004-26 – Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere – dispensasjon for bokklubbavtaler

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.04.2004

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) søker på vegne av sine medlemmer om dispensasjon for nylig inngått avtale om bokklubbutgivelse med Blåmann Barnebokklubb v/Det norske Samlaget.

Konkurransetilsynet gir dispensasjon for Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere til å inngå avtale om royalty i avtale om utgivelse av skjønnlitterære verk i Blåmann Barnebokklubb. Dispensasjonen for bokklubbavtalen gis på vilkår av at det skal fremgå av avtalene at satsene for forfatterne er å anse som veiledende satser.