V2004-31 – Buskerud Fylkeskommune – unntak fra maksimalpris for drosje i Nedre Buskerud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.09.2004

Buskerud Fylkeskommune ber om at Konkurransetilsynet opphever maksimalprisreguleringen for drosjesentraler, løyvehavere tilsluttet drosjesentraler, drosjeførere og bopelsløyvehavere som er stasjonert i Kongsberg, Øvre Eiker og Modum kommuner.

Konkurransetilsynet ønsker å legge forholdene best mulig til rette for at konkurransen i

drosjemarkedet forsterkes ytterligere. Kommunene Kongsberg, Øvre Eiker og Modum unntas fra forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil.