V2004-34 – Omgjøring av vedtak om pålegg om opphør av rabattordninger

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 - Misbruk av dominerende stilling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.12.2004

Konkurransetilsynet vedtok 19. juli 2004 (V2004-29) at Nettbuss Sør måtte slutte å tilby tur-retur-rabatt og kundekortrabatt på ekspressbussruten mellom Kristiansand og Oslo fordi dette var i strid med konkurranselovens forbud mot misbruk av dominerende stilling. Nettbuss Sør klaget på vedtaket, og etter en ny gjennomgang har tilsynet kommet til at rabattene ikke er ulovlige etter konkurranseloven. Nettbuss Sør har en dominerende stilling i det aktuelle markedet, men den utestengende effekten av rabattene er ikke så sterk at rabattene innebærer et misbruk av Nettbuss- dominerende stilling. Konkurransetilsynet har derfor i vedtak 22. desember 2004 omgjort sitt tidligere vedtak.