A2004-27 – Klage på at Universal Pictures forskjellsbehandler filmutleier

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 dominerende stilling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.11.2004

På bakgrunn av en klage fra DVDSpesialisten i Stavanger har Konkurransetilsynet vurdert om filmdistributøren Universal Pictures’ forsinkede leveranser innebærer en utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling i strid med konkurranseloven § 11. Tilsynet har kommet til at det ikke er grunnlag for å prioritere saken og har avslått anmodningen om å gi pålegg etter § 12.