V2004-32 – Ahlsell Holding AB – AS Bergens Rørhandel/AS Stavanger Rørhandel

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 - inngrep mot foretakssammenslutninger

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.10.2004

Konkurransetilsynet har pålagt Ahlsell å selje avdelingar i Ålesund, Molde og Svolvær for at Ahlsell skal få kjøpe Bergens Rørhandel og Stavanger Rørhandel. Dette skal hindre at konkurransen i grossistmarknaden for varme, ventilasjon og sanitært (VVS) og vatn- og avløpsprodukt (VA) blir redusert. Ahlsell har godteke vilkåra.