A2005-22 – Rabattavtale mellom Telenor Telecom Solutions AS og NBBL

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 - misbruk av dominerende stilling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.07.2005

På bakgrunn av anmodning fra UPC Norge AS og Tele2 Norge AS har Konkurransetilsynet vurdert om Telenors avtale med NBBL om rabatt på fasttelefoni for medlemmer av NBBL innebærer en utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling i strid med konkurranseloven § 11. Konkurransetilsynet har konkludert med at dette ikke er tilfellet, og at UPCs og Tele2s anmodning om pålegg om opphør etter konkurranseloven § 12 dermed må avslås.