V2005-4 – Meldeplikt av preferanseklausuler i SAS-gruppens bedriftskundeavtaler

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 24- opplysningsplikt og gransking

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.02.2005

Konkurransetilsynet har pålagt SAS-gruppen meldeplikt hva angår eventuell innføring og bruk av enhver form for preferanseklausul på ruter til/fra Norge.