V2005-27 – Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 33

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.12.2005

I områder der drosjeprisene er regulert har Konkurransetilsynet økt de maksimale prisene med rundt fire prosent. Drosjebilene står imidlertid fritt til å ta lavere priser enn maksimalprisene. Bakgrunnen for økningen er at drosjer i områder med konkurranse har økt sine priser.