V2005-26 – Fosen Trafikklag ASA – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.12.2005

Fosen Trafikklag ASA ilegges et overtredelsesgebyr på 10 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i forbindelse med ervervet av 74,5 prosent av aksjene i Innherredsferja AS.