V2005-2 – Endring av forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 33

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.01.2005

Konkurransetilsynet fattet 11. januar 2005 vedtak om endring i forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil. Endringen tilsvarer en økning av takstene på 9 prosent i Norges Taxiforbunds indeksmal. Vi har i denne sammenheng sett hen til forskjellen i prisnivået mellom regulerte og deregulerte områder og til endringene i merverdiavgiften og arbeidsgiveravgiften fra 1. januar 2005.