V2006-36 – Synoptik Holding A/S – Optikk Norge AS – avgjørelse om ikke-inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.04.2006

Konkurransetilsynet finner det ikke aktuelt å gripe inn mot foretakssammenslutningen.