A2006-69 – Telenor ASA – NetCom ASA – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.12.2006

Konkurransetilsynet har mottatt en klage fra NetCom som hevder at Telenors «totalkunderabatt» begrenser konkurransen i markedene for fasttelefoni, mobiltelefoni og bredbånd på en måte som rammes av forbudet mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling i konkurranseloven § 11.

Etter en samlet vurdering av totalkunderabatten har Konkurransetilsynet funnet at rabatten på det nåværende tidspunkt ikke kan antas å medføre at konkurransen i de relevante markeder elimineres eller reduseres. Rabatten har dermed neppe faktiske eller potensielle konkurransebegrensende virkninger i strid med konkurranseloven § 11.