V2006-95 – Nordea Norge Pensjonskasse – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.05.2006

Nordea Norge Pensjonskasse ilegges et overtredelsesgebyr på 30 000 kroner for overtredelse av konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med ervervet av Toldbodgaten 24 AS.