V2006-18 – Nor Tekstilservice AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.03.2006

Nor Tekstilservice AS ilegges et overtredelsesgebyr på 20 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i forbindelse med erverv av alle aksjene i Esp Vaskeri AS.