V2006-21 – Encom AS – Norsk energirevisjon AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.03.2006

Eneas Energy AS ilegges et overtredelsesgebyr på 25 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med fusjonen mellom Encom AS og Norsk Energirevisjon AS.