V2006-13 – Plastretur AS/ Norsk Returkartong AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.02.2006

Plastretur AS og Returkartong AS ilegges overtredelsesgebyr på 10 000 kroner for brudd på meldeplikten.