V2006-499 – Kistefos Venture Capital AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.10.2006

Kistefos Venture Capital AS ilegges et overtredelsesgebyr for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med foretakssammenslutning ved kjøp av aksjer i Carrot Communications ASA.