A2006-47 – Vest-Telemark Kraftlag AS – Timland Nett AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 og § 11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.08.2006

Timland Nett AS klaget inn Vest Telemark Kraftlag (VTK) på grunnlag av offentlig subsidiering fra en rekke kommuner til det interkommunale selskapet VTK. Konkurransetilsynet ble bedt om å vurdere forholdet etter konkurranseloven § 10 og § 11. Det anføres at de offentlige subsidiene har satt selskapet i en posisjon til å tvinge Timland Nett AS ut av markedet.

Konkurransetilsynet har funnet at det avgjørende spørsmål synes å være hvorvidt det foreligger ulovlig statstøtte etter EØS avtalens artikkel 61. I henhold til EØS avtalens artikkel 62 er det EFTAs overvåkningsorgan ESA som er kompetent myndighet i saker som gjelder ulovlig statstøtte. Konkurransetilsynet er dermed ikke egnet myndighet i denne saken. Tilsynet har derfor henvist til EFTAs overvåkningsorgan ESA for behandling av saken.