V2006-500 – Felleskjøpet Trondheim BA – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.10.2006

Felleskjøpet Trondheim BA ilegges et overtredelsesgebyr for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med oppkjøpet av 100 prosent av aksjene i Narvik Hagesenter AS.