V2006-501 – Tore Ruud Holding AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.10.2006

Tore Ruud Holding AS ilegges et overtredelsesgebyr for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med sitt erverv av samtlige aksjer i Stene R AS.