V2006-497 – ContiTech T. Gmbh og C.B.S. Phoenix Gumiipari Kft – overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.10.2006

ContiTech Transportbandsysteme Gmbh og Conveyor Belt Systems Phoenix Gumiipari Kft er ilagt overtredelsesgebyr på 10 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med erverv av del av virksomhet i Roulund Tech.