V2006-490 – Falck Danmark A/S – Viking Redningstjeneste AS – vedtak om inngrep

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 - inngrep mot foretakssammenslutninger

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.09.2006

Konkurransetilsynet forbyr Falck Danmark A/S- oppkjøp av Viking Redningstjeneste AS. Årsaken er at oppkjøpet vil føre til en betydelig svekket konkurranse i markedene for salg og formidling av bilbergingstjenester.

Etter oppkjøpet vil Falck/Viking få en svært stor markedsandel i bedriftsmarkedet, mens NAF fortsatt vil være den største aktøren i abonnementsmarkedet. Dette vil legge forholdene til rette for en samordnet opptreden mellom Falck/Viking og NAF. Selskapene kan se det som mer fordelaktig å opptre i stilltiende samforstand enn å konkurrere seg imellom.