V2006-117 – Kenmore Investments Ltd. – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.05.2006

Kenmore Investments Ltd. ilegges et overtredelsesgebyr på 10 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med erverv av samtlige aksjer i Askeladden Eiendom AS, Dovre Eiendom AS, Skage Eiendom AS og Ausenfjell Eiendom AS.