V2006-116 – Marine Protein Distribution Inc. – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.05.2006

Marine Protein Distribution Inc. ilegges et overtredelsesgebyr på 10 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med erverv av 50 prosent av aksjene i Köster Proteins GmbH.