V2006-109 – Norgesgruppen Innland AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.05.2006

Norgesgruppen Innland AS ilegges et overtredelsesgebyr på 15 000 kroner for overtredelse av konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med oppkjøpet av Kioskgruppen AS.