V2006-113 – NG Kiwi Midt-Norge AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.05.2006

NG Kiwi Midt-Norge ASilegges et overtredelsesgebyr på 15 000 kroner for overtredelse av konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med oppkjøp av Arvid Holmen AS.