V2006-112 – NG Kiwi Romsdal og Nordmøre AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.05.2006

NG Kiwi Romsdal og Nordmøre AS ilegges et overtredelsesgebyr på 25 000 kroner for overtredelse av konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med oppkjøp av virksomhet fra Per Christian Hostad AS og Danckert Krohn AS.