V2006-104 – Bolthouse Holding Corp. – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.05.2006

Bolthouse Holding Corp. ilegges et overtredelsesgebyr på 45 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med erverv av Wm. Bolthouse Farms Inc.