V2006-100 – H.I. Giørtz Sønner AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.05.2006

H.I. Giørtz Sønner AS ilegges et overtredelsesgebyr på 55 000 kroner for overtredelse av konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med ervervet av 71 prosent av aksjene i Osnes Mat AS.