Høringsuttalelse – anbud på regionale ruteflygninger i Nord-Norge

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.09.2015

Konkurransetilsynet viser til høringsbrev fra Samferdselsdepartementet 23. april 2015.Samferdselsdepartementet ber om innspill til utformingen av anbudet på regionale ruteflygninger i Nord-Norge fra 1. april 2017. Departementet ber også om kommentarer til rapporten.

Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Nord-Norge er utarbeidet av Møreforskning Molde AS, i samarbeid med Transportøkonomisk Institutt og Sjurelv & Kufaas.

I ovennevnte rapport er det foreslått tiltak for å bedre konkurransen om de regionale flyrutene. Som det vil fremgå er Konkurransetilsynets positiv til flere av forslagene i rapporten.

Konkurransetilsynets hovedforslag til tiltak for å sikre økt konkurranse er (i) at Samferdselsdepartementet forlenger kontrakter med eksisterende aktører, og dermed utsetter oppstartstidspunkter, dersom det ligger an til at tidsperioden mellom tildelings- og oppstartstidspunktet blir mindre enn ett år, (ii) at Samferdselsdepartementet selv står for anskaffelse av godkjent navigasjonsutstyr og (iii) at Samferdselsdepartementet vurderer muligheten for å inkludere en begrensning ved tildeling av anbudsruter som sikrer at mer enn én aktør får alle kontraktene.