Vedtak V2021-12 – Altia Plc – Arcus AS – konkurranseloven § 16 – godkjenning av kjøper – oppheving av gjennomføringsforbud

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Konkurranseloven § 16 jf. § 20

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.07.2021

Med hjemmel i vedtak V2021-7 har Konkurransetilsynet godkjent Galatea AB som kjøper av virksomhet knyttet til produktene Akevitt Spesial, Skåne Akvavit, Dworek Vodka og Kalinka S.P.R.T. Galatea AB oppfyller kravene til en egnet og uavhengig kjøper. Videre har konkurransetilsynet godkjent salgsavtalen mellom selgerne Arcus ASA og Altia Plc og kjøper Galatea AB for de overnevnte produktene. Konkurransetilsynet har samtidig opphevet gjennomføringsforbudet for foretakssammenslutningen mellom Altia Plc og Arcus ASA.