Høringsuttalelse – Endring av trinnprismodellen

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.10.2021

Legemiddelverket sendte 9. juli 2021 på høring forslag om endringer i trinnprismodellen.

Det foreslås å avvikle det første trinnpriskuttet for syntetiske legemidler slik at det som i dag er andre kuttsats inntrer på tidspunktet for første trinnpriskutt. Dette innebærer at det første trinnpriskuttet på 35 prosent fjernes og at det gås rett til det andre trinnpriskuttet med kuttsatser på henholdsvis 59 prosent og 81 prosent.

Trinnprismodellen innebærer at prisen på et legemiddel reduseres trinnvis med faste satser når det kommer til konkurrerende legemidler i markedet. Forslaget gjør at det første kuttet har en høyere sats, slik at prisen raskere reduseres ut til forbrukerne.
Konkurransetilsynet er positiv til den foreslåtte endringen, fordi det vil føre til at prisene raskere reduseres når patentet på et legemiddel utløper og konkurrerende generiske legemidler kommer til i markedet.

Generiske legemidler er medisiner med samme virkestoff og virkning. Prissammenligninger i Skandinavia viser at prisen på legemidler som nylig har fått generisk konkurranse er høyere i Norge enn i Sverige og Danmark. Det å avvikle første trinnprissats vil derfor bidra til at de norske prisene raskere kommer ned på et lavere prisnivå sammenlignet med dagens situasjon.

Selv om Konkurransetilsynet er positiv til den foreslåtte endringen, har tilsynet i lang tid vært skeptisk til trinnprismodellen. Dette fordi den kan føre til at prisene på enkelte legemidler kan bli høyere enn dersom det hadde vært en mer markedsbasert modell. Tilsynet mener også at et nordisk samarbeid om felles merking av generiske legemidler kunne gitt de nordiske landene sterkere forhandlingsmakt overfor legemiddelprodusentene, noe som kunne gitt forbrukere over hele Skandinavia lavere legemiddelpriser.