Vedtak V2021-13 – DNB Bank ASA – Sbanken ASA – konkurranseloven § 16 – inngrep mot foretakssammenslutning – forbud

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Konkurranseloven § 16 jf. § 20

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.11.2021

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om å forby foretakssammenslutningen mellom DNB Bank ASA og Sbanken ASA.

Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i markedet for fondsdistribusjon.

 


Konkurransetilsynets vedtak ble opphevet av Konkurranseklagenemnda 16. mars 2022. Konkurranseklagenemndas vedtak kan du lese her: https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2022/01/2021-2185-Klagenemndas-avgjorelse-Offentlig-versjon_.pdf