Høringsuttalelse – utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.12.2014

Forslaget gjelder utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordning, samt forslag om overgangsordninger som skal ivareta dagens rettigheter for de som allerede har fått utløst rett til ventelønn eller vartpenger. Konkurransetilsynet er positive til forslaget.

Konkurransetilsynet mener ventelønnsordningen har bidratt til at individers incentiver til å søke nytt arbeid svekkes, og at det er positivt at dette nå endres. Ventelønnsordningen har gitt statlige virksomheter økte kostnader og det er positivt at det skjer en harmonisering med privat sektor.