Høringsuttalelse – Forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.11.2014

I forbindelse med etableringen av en ny strømprisportal foreslår NVE, på oppdrag fra Olje- og energidepartementet, en ny forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler til forbrukere som skal erstatte Konkurransetilsynets forskrift. Forslaget til ny forskrift tar sikte på å legge til rette for at alle kraftleveringsavtaler som tilbys eller har blitt tilbudt forbrukere kan fremstilles i en ny strømprisportal.

Konkurransetilsynet er positive til en ny forskrift om rapporteringsplikt og en utvidelse av prisportalen, siden dette vil kunne medføre bedre informerte forbrukere, og dermed skjerpet konkurranse i markedet. Hvor stor gevinsten for konkurransen vil bli, vil imidlertid avhenge av portalens brukervennlighet og endelige utforming.