Høringsuttalelse – forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.10.2014

Forslaget gjelder utarbeidelsen av nettavregningsområder og etableringen av Elhub. Konkurransetilsynet er positiv til dette. En utvikling mot et felles nordisk sluttbrukermarked vil bidra til økt konkurranse i markedet. Videre vil etableringen av Elhub føre til likere konkurransevilkår gjennom at vertikalt integrerte selskaper ikke lenger får fordelen av en felles kundedatabase. I tillegg vil Elhub gjøre informasjonsutvekslingen knyttet til AMS mer effektiv.

Det er samtidig viktig å sørge for at vertikalt integrerte selskaper ikke bryter nøytralitetskravene og deler informasjon. Konkurransetilsynet påpeker at dersom det ble innført krav om eiermessig skille for nettselskap, ville den foreslåtte reguleringen for å sikre nøytralitet være unødvendig.