Høringsuttalelse – rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnett

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.09.2014

I denne høringen ber Olje- og energidepartementets om innspill vedrørende rapporten “Et bedre organisert strømnett”. Rapporten går igjennom flere aktuelle problemstillinger ved dagens organisering av strømnettet herunder i hvilken grad det bør være et skille mellom nett- og konkurranseutsatt virksomhet.

Konkurransetilsynet påpeker i høringssvaret at det bør innføres krav om eiermessig skille mellom monopolbasert nettvirksomhet.

Var dette nyttig?