Høringsuttalelse – forslag til nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr for kommunenes håndtering av husholdningsavfall

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.04.2014

Miljødirektoratet har sendt ut høring om fastsettelse av avfallsgebyr for kommunenes håndtering av husholdningsavfall. Miljødirektoratet har utarbeidet et forslag for å tydeliggjøre skillet mellom håndtering av husholdningsavfall og næringsavfall. Tilsynet er positive til at dette skillet tydeliggjøres. Konkurransetilsynet mener at et tydelig skille mellom monopoldel og næringsdel kan redusere muligheten for kryssubsidiering og ulovlig underprising. Konkurransetilsynet er kritisk til at kommunene fortsatt kan finansiere behandlingen av næringsavfall med avfallsgebyr fra innbyggerne. Slik forslaget fremstår nå mener tilsynet det vil være en detaljregulering som gir et uklart og komplisert skille mellom monopoldel og næringsdel. I høringssvaret skriver tilsynet at resultatet av reguleringen dermed fortsatt vil være konkurranse på ulike vilkår innen næringsavfall.