Høringsuttalelse – utkast til forskrift om kapitalbufferkrav

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.01.2014

I denne høringen har Finansdepartementet presentert utkast til forskrift om kapitalbufferkrav. Konkurransetilsynet vektlegger i høringssvaret betydningen av et harmonisert regelverk innen EU/EØS, og mener det bør arbeides for harmonisert regelverksforståelse med land som har banker med virksomhet i Norge.