Høringsuttalelse – ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.10.2013

Miljøverndepartementet har sendt på høring et forslag om en ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel. Denne vil gjøre det vanskeligere å etablere kjøpesentre utenfor bysentrum. Konkurransetilsynet sendte sin høringsuttalelse om forslaget til planbestemmelse til Miljøverndepartementet 23. oktober.

Av Konkurransetilsynets høringsuttalelse fremgår det at en ny statlig planbestemmelse for kjøpesentre kan øke etableringsbarrierene, og dermed svekke konkurransen, i lokale dagligvaremarkeder og i markeder for øvrig detaljhandel. Forslaget innebærer at det ikke skal være tillatt å etablere handelsvirksomheter som utgjør et bruksareal over 3000 kvadratmeter utenfor by- og tettstedssentrum, med mindre fylkesmannen samtykker. Fylkesmannen har imidlertid ikke anledning til å vektlegge konkurransehensyn i sin vurdering.

Også gjeldende reguleringer legger sterke begrensninger på etablering av kjøpesentre, men i dag er etablering mulig hvis denne er i samsvar med godkjente fylkes- eller fylkesdelplaner. Den nye bestemmelsen vil derfor øke etableringsbarrierene.

I høringsuttalelsen ber Konkurransetilsynet Miljøverndepartementet om å vurdere mindre konkurranseskadelige virkemidler som kan være egnet til å oppnå planbestemmelsens formål.