Høringsuttalelse – forslag om innføring av skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.06.2013

I høringsnotatet foreslår Finansdepartementet å innføre skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked. Formålet med forslaget er å hindre konkurransevridning mellom kommuner og andre private og kommunalt eide avfallsselskaper som utfører avfallshåndteringstjenester i et marked, samt sikre at norske regler er i overensstemmelse med EØS-avtalens forbud mot offentlig støtte.

Konkurransetilsynet støtter det foreslåtte endringsforslaget, da vi mener det vil bidra til konkurranse på like vilkår i avfallsmarkedet. Vi imøteser videre oppfølging av tiltak som skal hindre kryssubsidiering mellom skjermet og konkurranseutsatt virksomhet, inkludert høringsforslag fra Klima- og forurensningsdirektoratet om endringer i regelverk og veileder for beregning av avfallsgebyr.