Høringsuttalelse – NOU 2013:3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.02.2013

Konkurransetilsynet viser til Finansdepartementets brev 11. januar 2013 hvor Banklovkommisjonens utredning om overgangsordning mellom eksisterende ytelsespensjonsordninger og ny tjenestepensjonslov (NOU 2013: 3) sendes på høring. Konkurransetilsynet fremmer med dette sine merknader til Banklovkommisjonens utredning.

Konkurransetilsynets merknader gjelder lovforslagets betydning for adgangen til å flytte pensjonsordninger over til ny tilbyder.