Høringsuttalelse – forslag til revisjon av arkivforskriften, kapittel III: Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.12.2012

Høringsuttalelse til Riksarkivets forslag til revisjon.