Høringsuttalelse – forslag om opphevelse av fullsortimentskravet for legemiddelgrossister og tiltak for å sikre forsyningssikkerheten for legemidler

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.08.2012

Konkurransetilsynet gir i høringsuttalelsen støtte til forslaget fra Statens legemiddelverk om å fjerne fullsortimentskravet for legemiddelgrossister.