Svar på høring – NOU 2011:8 Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.09.2011

Konkurransetilsynet støtter Banklovkommisjonens forslag til ny finanslovgivning, som legger til rette for effektiv konkurranse i finanssektoren. Tilsynet minner likevel om konkurranselovens regler om samarbeid, som også gjelder for finansforetak.