Høringssvar – listeføring av begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.08.2011

Kulturdepartementet har foreslått at fjernsynskanaler som sendes vederlagsfritt, skal kunne kreve å få kjøpe rettigheter til utvalgte viktige sportsbegivenheter fra andre kanaler.

I en høringsuttalelse fraråder Konkurransetilsynet en slik ordning fordi den vil svekke konkurransen mellom tv-kanalene. Det kan også bety lavere inntekter til idrettsorganisasjoner.